Zespół Szkół w Kochanowicach

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" Jan Pawł II

NASZA MIEJSCOWOŚĆ


Kochanowice, miejscowość powiatu lublinieckiego w województwie śląskim, położona przy linii kolejowej i drodze krajowej nr 46 Opole – Częstochowa, w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

Pod względem geograficznym Kochanowice położone są w północnej części Wyżyny Śląskiej w Obniżeniu Liswarty. Region ten jest zbudowany z mało przepuszczalnych skał, co przyczyniło się do powstania tu licznych stawów hodowlanych.

Kochanowice stanowią centrum usługowo – produkcyjne gminy. Swoją siedzibę mają tutaj m.in.: Urząd Gminy Kochanowice, Gminne Centrum Kultury i Informacji, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ochotnicza Straż Pożarna, apteka, placówki handlowe, zakłady produkcyjne, restauracje, placówki oświatowe (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

Głównymi obiektami zabytkowymi Kochanowic są: kapliczki pod wezwaniem św. Jana Nepomucena i św. Floriana. (XVII w): kościół św. Wawrzyńca (1823r) i pałac - obecnie siedziba Zespołu Szkół (z XIX w).


Administrator strony Anna Osińska